Euroopa tudengikaardi projekt “ESC Academy Pro”

2023. aastal sai alguse Euroopa tudengikaardi projekt “ESC Academy Pro”. Selle eesmärk on luua võimalused Euroopa üliõpilaskaardi kasutusele võtmiseks, luues vastavad tehnilised standardid ning parandades kõrgkoolide digipädevusi.

Projekti partner on ka Eesti Üliõpilaskondade Liit, mis tegeleb nii tudengite huvikaitse kui ka ISIC kaartide väljastamisega. Lisaks meile on projektis viis partnerit veel: Euroopa Üliõpilasliit, ISIC Assotsiatsioon, Ülemaailmne Noorte-ja Õpilaskogukond, Tšehhi Üliõpilasliit ja Out of The Box Euroopa. 

AASTA 2023

Esimesel tegevusaastal viis projektimeeskond läbi uuringu, et selgitada välja tudengite hoiakud Euroopa Üliõpilaskaardi kohta. Sealt tuli muuhulgas välja, et nii tudengid kui kõrgkoolide töötajad peavad enamjaolt Euroopa tudengikaardi initsiatiivi oluliseks või isegi väga oluliseks. 

Esimese avaliku üritusena toimus septembri alguses Brüsselis seisukohtade üritus. Seal osalesid nii poliitikud, kõrgkoolide esindajad, tudengid kui ka teised sidusrühmade esindajad. Kohtumisel tutvustati esimesi uuringutulemusi ning arutleti tulevikuvisiooni Erasmus+ projektile ja Euroopa tudengikaardi initsiatiivile.  Kõnelejate seas olid tudengiesindajad, ISIC Assotsiatsiooni esindaja, Euroopa Komisjoni esindaja ning Euroopa Üliõpilaskaardi tehnilist lahendust teostava ettevõtte esindaja. 

Initsiatiivist räägiti ka ISIC Assotsiatsiooni aastaüritusel Prahas, kus toimus selleteemaline paneeldiskussioon. Paneelis osalesid esindajad Erasmuse tudengivõrgustikust, Euroopa Ülikoolide Sihtasutusest, Euroopa Üliõpilasliidust, Euroopa Noorte Kaardi Assotsiatsioonist, Euroopa Komisjonist, NTT Datast ning ISIC Assotsiatsioonist. Vestluses keskenduti edusammudele, mis on juba initsiatiivi raames tehtud ning tulevikuplaanidele.

Aasta tipphetk oli novembris toimunud töötuba Prahas. Kokku tulid üle viiekümne osaleja erinevatest riikidest, nende hulgas ka Eesti tudengite delegatsioon, kus olid esindatud tudengid Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast ja Eesti Maaülikoolist.  Üheskoos tutvuti projektiga, tagasisidestati seda ning pandi paika esimesed riiklikud plaanid, kuidas initsiatiivi laiemalt tutvustada.

TULEVIK

Uuel aastal jätkuvad projekti tegevused täie hooga. Aasta esimeses pooles toimub Eestis riiklik teavitusüritus, mille kohta jagame infot juba varsti. Lisaks toimub aprilli lõpus Tallinnas ISIC assotsiatsiooni aastaüritus, mille raames samuti initsiatiivi käsitletakse ning kuna EÜL on korraldusega tihedalt seotud, siis keskendutakse seal tavalisest enam just tudengite vaatenurgale. 

Loodetavasti on tulevik helge ning Euroopa tugengikaardi initsiatiiv muudab tudengite elu lihtsamaks!

Loe lähemalt initsiatiivi ja projekti kohta kodulehelt: https://escacademy.pro/ 

Jaga seda artiklit:

Facebook
LinkedIn
Email